Tájékoztató az ügyfélpanaszok kezeléséről

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Fundamenta-Lakáskassza) befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt.

A panaszkezelés rendjét a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza, jelen tájékoztató kizárólag a panaszkezeléssel kapcsolatos hasznos tudnivalók rövid áttekintésére szolgál.

 

A panasz bejelentésének módjai

Ügyfeleink panaszukat bejelenthetik:

  • eBanking rendszerünkön keresztül
  • Interneten 0-24 óráig (https://www.fundamenta.hu/kapcsolat)
  • Telefonon 8-17 óráig munkanapokon és 8-20 óráig szerdánként a 061/411-8181-es telefonszámon
  • Telefaxon 0-24 óráig 06 1/411-80-11-es telefax-számon
  • Levélben az alábbi postacímen: H-1922 Budapest, Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
  • Személyesen az Ügyfélponton (Budapest XII. ker. Alkotás u. 55-61., nyitvatartási idő a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet miatt: H-P: 8:00-14:00)

 

Bejelentés fogadása, kivizsgálása

A panaszbejelentések kivizsgálásához az alábbi információk megadására van szükség:

  • Ügyfél neve, állandó lakcíme vagy levelezési címe, telefonszáma
  • Ügyfél ajánlat vagy/és szerződésszáma, esetlegesen kapcsolódó szerződésszámok
  • Panasz oka, előzményeinek rövid összefoglalása
  • Ha a panaszhoz kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre állnak, azok továbbítása.

Panasz bejelentésre 30 napon belül, postai úton küldjük meg válaszunkat.

Javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés céljából eBanking rendszerünkön keresztül, a Kapcsolat menüpont alatt található Panaszbejelentés lehetőségre kattinva küldje el nekünk üzenetét.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az ügyfél a bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Fundamenta-Lakáskasszától az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a bejelentés felülvizsgálatát. Ebben az esetben a Fundamenta-Lakáskassza ismét megvizsgálja panaszát, és bejelentését új panaszként kezeli. Abban az esetben, ha az ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Fundamenta-Lakáskassza nem megfelelően kezelte, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.§-ának értelmében lehetősége van panaszával írásban a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni. A jogorvoslati lehetőségekről további információkat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza.

Felügyeleti szervünk, a Magyar Nemzeti Bank kapcsolódó oldalait ide kattintva érheti el.

Az online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogvita rendezésének kezdeményezése érdekében a fogyasztói panasz az online vitarendezési platformon keresztül is benyújtható a http://ec.europa.eu/odr oldalon.

 

Letölthető dokumentumok:

Fundamenta-Lakáskassza Kft. panaszkezelési szabályzata

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. panaszkezelési szabályzata

A Magyar Nemzeti Bankhoz címzett fogyasztói kérelem

 

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-Takarékpénztár Zrt. Panaszkezelési Szabályzatának mellékletei:

1. sz. melléklet: Meghatalmazás minta

2. sz. melléklet: Panaszbejelentésre szolgáló jegyzőkönyv

3. sz. melléklet: A pénzügyi szervezethez (bankhoz, biztosítóhoz, stb.) benyújtandó panasz