Tájékoztató a 2020. évi fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Önt, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében a 2020. március 18. 24:00 óráig folyósított hitelek tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége felfüggesztésre került. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tartott. Az alábbi tájékoztató a 2020. évben érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatos információkat tartalmazza. 

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete értelmében, a 2020. évben érvényes fizetési moratórium igénybevételének lehetősége – a korábbi rendelkezésekkel szemben – változatlan formában és feltételekkel 2021. június 30-ig továbbra is biztosított valamennyi adós számára. A 2021-ben érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatos információkról itt tájékozódhat: Moratórium 2021. tájékoztatás

Tudnivalók a 2020. évi fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfeleinknek

 

Az alábbi linkekre kattintva, infografikáink segítségével egyszerűen áttekintheti a moratórium igénybevételének hatását hitelszerződésére:

 

A kormányrendelettel kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókra szeretnénk felhívni a figyelmét

 

A fizetési moratórium nem érinti az ügyfelek azon jogát, akik az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium által nyújtott lehetőséggel, az a törlesztési idő kitolódásával jár. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

Mit tegyen, ha továbbra is szeretné fizetni a hitele törlesztőrészleteit?

 

A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel.

Abban az esetben, ha törlesztőrészleteit csoportos beszedéssel fizeti, kérjük, hogy továbbfizetési szándékát mindenképpen jelezze nekünk (név, adóazonosító jel, ügyfélazonosító, születési dátum és e-mail cím megadásával):

  • Telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon.

Amennyiben jelzi felénk, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, minden az eredeti szerződése szerint folytatódik tovább, ezért nem szükséges sem szerződéskiegészítést, sem szerződésmódosítást aláírni. Jelzése feldolgozását követően, e-mailen küldünk visszaigazolást, hogy tájékoztatását, mely szerint az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, megkaptuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium ideje alatt, év végéig bármikor kérheti a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés visszaállítását!

Még nem regisztrált a WebBankár szolgáltatásra? A gombra kattintva megteheti!

Mi a teendő, ha Ön egy későbbi időpontban - a moratórium időtartama alatt - úgy dönt, hogy mégis szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével?

 

A fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga és lehetősége van visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá. Ezen joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra. A fizetési moratórium ideje alatt akár többször is módosíthatja fizetési szándékát.

Az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése, valamint a csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba.

Kérjük, hogy amennyiben korábban tájékoztatta Társaságunkat törlesztőrészleteinek csoportos beszedés útján történő továbbfizetési szándékáról, telefonos ügyfélszolgálatunkon - 06 1 411 8181 - jelezze felénk visszalépési szándékát a fizetési moratórium hatálya alá, hogy a következő havi törlesztőrészlet automatikus levonása ne történjen meg.

Hogyan fizetheti a törlesztőrészleteket, miután jelezte a hiteltörlesztés folytatását?

 

Amennyiben Ön - honlapunkon, WebBankár (eBanking) felületünkön vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül - azt jelezte felénk, hogy a hiteltörlesztését folytatni szeretné az eredeti szerződési feltételek szerint, az aktuális törlesztőrészleteket - a tájékoztatás feldolgozását követően - továbbra is beszedjük az érvényben lévő csoportos beszedési megbízás alapján. 

A hiteltörlesztés folytatását 2020. december 31-ig bármikor jelezheti felénk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás beküldését megelőzően elmaradt törlesztőrészleteket Társaságunk visszamenőlegesen nem szedi be.

Mi a teendő, ha Ön a rendelet hatálybalépését követően azonnal szeretne élni a fizetési moratórium adta lehetőséggel?

 

Ez esetben Önnek további teendője nincsen. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a jogszabályi előírásoknak eleget téve, a fizetési moratórium időszaka alatt – az ügyfelek külön jelzése nélkül – az esedékes havi törlesztőrészleteket, automatikusan nem szedi be.

Tájékoztató a fizetési moratórium ideje alatt a lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezeléséről

 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) Ön nem kerül negatív listára, ha a fizetési moratórium fennállásának ideje alatt nem tesz eleget havi fizetési kötelezettségének. Ebben az esetben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. úgy tekinti, hogy a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteit később, a moratórium lejártát követően meghatározott esedékességgel fizeti meg. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, ezen időszak alatt történő nemfizetés esetén tehát nem kell aggódnia amiatt, hogy felkerül a rossz adósok nyilvántartásába, amely esetleg negatívan befolyásolná a későbbi hitelfelvételét. Amennyiben Ön korábban úgy döntött, hogy a fizetési moratórium előtt folyósított kölcsönei esetén mégis az eredeti törlesztési rendben fizeti adósságát, a nemfizetés lehetőségével a fizetési moratórium alatt bármikor élhet mindenfajta külön tájékoztatás nélkül. Ön ebben az esetben sem kerül fel a KHR szerinti negatív listára, így a megjelölt hátrányos következmények ekkor sem érintik.

A negatív KHR listára azon adósok kerülhetnek, akik a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló elmaradással rendelkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön még a moratórium ideje előtt esett késedelembe, de a késedelmes napok száma még nem érte el a 90 napot, korábbi késedelmei nem évülnek el. Amennyiben a fizetési moratórium alatt nem teljesíti törlesztéseit, nem kerül bejelentésre új mulasztásra vonatkozó információ, továbbra is a 2020. március 18-án éjfélig fennálló késedelem összege és napszáma marad érvényben a KHR-ben. Ezt azt jelenti, hogy az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozása a moratórium lejártáig nem fogja elérni a KHR-be kerülés feltételeit, mert a moratórium időtartama nem számít bele a 90 napos időtartamba. Természetesen a moratórium ideje alatt, azaz 2020. december 31-ig lehetősége van késedelme önkéntes rendezésére. Amennyiben a lejárt tartozás törlesztése időközben nem történik meg, a fizetési moratórium lejártát követően a 2020. március 18-án nyilvántartott összegtől és napok számától folytatódik az elmaradás számítása

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium időszaka ügyfeleink számára egy jogszabály által biztosított lehetőség, amelynek célja, hogy átmenetileg csökkentse ügyfeleink hiteltörlesztésből adódó terheit, ezáltal mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat. A moratórium megszűnésével az általános szabályok lépnek életbe, a moratórium előtt fennálló késedelmes tartozások a fent meghatározottak szerint lejelentésre kerülnek a KHR-be, és így a rossz adós listára kerülés a későbbi hiteligénylés kimenetelére és feltételeire a jövőben negatív hatást gyakorolhat.

Amennyiben Ön már 2020. március 18-át megelőzően is a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló tartozással rendelkezett, a fizetési moratórium ideje alatt is felkerülhet a KHR szerinti rossz adósok listájára. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium.

A Központi Hitelinformációs Rendszerről további információkat innen ér el: Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

További kérdése van?

 

Amennyiben szerződésével kapcsolatban kérdése van, érdeklődhet Személyi Bankáránál, vagy munkanapokon telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon.