Tájékoztató a 2020. évi fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Önt, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében a 2020. március 18. 24:00 óráig folyósított hitelek tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége felfüggesztésre került. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart. 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. számú törvény értelmében, egyes kiemelt társadalmi csoportok számára 2021. június 30-ig biztosított a fizetési moratórium igénybevételének lehetősége. A 2021. évi fizetési moratóriummal kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztató oldalunkat

A kormányrendelettel kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókra szeretnénk felhívni a figyelmét

 

A fizetési moratórium nem érinti az ügyfelek azon jogát, akik az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium által nyújtott lehetőséggel, az a törlesztési idő kitolódásával jár. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

Mit tegyen, ha továbbra is szeretné fizetni a hitele törlesztőrészleteit?

 

A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel.

Abban az esetben, ha törlesztőrészleteit csoportos beszedéssel fizeti, kérjük, hogy továbbfizetési szándékát mindenképpen jelezze nekünk (név, adóazonosító jel, ügyfélazonosító, születési dátum és e-mail cím megadásával):

  • Honlapunkon: a https://www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon az Írjon nekünk menüpontban >> Megkeresés témája >> Fizetési moratórium: Kérem a hiteltörlesztés folytatását
  • WebBankár szolgáltatásunkban: https://ebank.fundamenta.hu/informacio/tsz >> Kapcsolat menüpontban található Dokumentumok és üzenetek >> Új üzenet írása >> Fizetési moratórium: Kérem a hiteltörlesztés folytatását

Amennyiben jelzi felénk, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, minden az eredeti szerződése szerint folytatódik tovább, ezért nem szükséges sem szerződéskiegészítést, sem szerződésmódosítást aláírni. Jelzése feldolgozását követően, e-mailen küldünk visszaigazolást, hogy tájékoztatását, mely szerint az eredeti szerződési feltételek szerint szeretne a jövőben is teljesíteni, megkaptuk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium ideje alatt, év végéig bármikor kérheti a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés visszaállítását!

Még nem regisztrált a WebBankár szolgáltatásra? A gombra kattintva megteheti!

Mi a teendő, ha Ön egy későbbi időpontban - a moratórium időtartama alatt - úgy dönt, hogy mégis szeretne élni a fizetési moratórium lehetőségével?

 

A fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga és lehetősége van visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá. Ezen joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra. A fizetési moratórium ideje alatt akár többször is módosíthatja fizetési szándékát.

Az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése, valamint a csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba.

Kérjük, hogy amennyiben korábban tájékoztatta Társaságunkat törlesztőrészleteinek csoportos beszedés útján történő továbbfizetési szándékáról, telefonos ügyfélszolgálatunkon - 06 1 411 8181 - jelezze felénk visszalépési szándékát a fizetési moratórium hatálya alá, hogy a következő havi törlesztőrészlet automatikus levonása ne történjen meg.

Hogyan fizetheti a törlesztőrészleteket, miután jelezte a hiteltörlesztés folytatását?

 

Amennyiben Ön - honlapunkon, WebBankár (eBanking) felületünkön vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül - azt jelezte felénk, hogy a hiteltörlesztését folytatni szeretné az eredeti szerződési feltételek szerint, az aktuális törlesztőrészleteket - a tájékoztatás feldolgozását követően - továbbra is beszedjük az érvényben lévő csoportos beszedési megbízás alapján. 

A hiteltörlesztés folytatását 2020. december 31-ig bármikor jelezheti felénk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás beküldését megelőzően elmaradt törlesztőrészleteket Társaságunk visszamenőlegesen nem szedi be.

Mi a teendő, ha Ön a rendelet hatálybalépését követően azonnal szeretne élni a fizetési moratórium adta lehetőséggel?

 

Ez esetben Önnek további teendője nincsen. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a jogszabályi előírásoknak eleget téve, a fizetési moratórium időszaka alatt – az ügyfelek külön jelzése nélkül – az esedékes havi törlesztőrészleteket, automatikusan nem szedi be.

Tájékoztató a fizetési moratórium ideje alatt a lakossági ügyfelek KHR törvény szerinti kezeléséről

 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (továbbiakban KHR) Ön nem kerül negatív listára, ha a fizetési moratórium fennállásának ideje alatt nem tesz eleget havi fizetési kötelezettségének. Ebben az esetben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. úgy tekinti, hogy a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteit később, a moratórium lejártát követően meghatározott esedékességgel fizeti meg. Amennyiben Ön él a fizetési moratórium lehetőségével, ezen időszak alatt történő nemfizetés esetén tehát nem kell aggódnia amiatt, hogy felkerül a rossz adósok nyilvántartásába, amely esetleg negatívan befolyásolná a későbbi hitelfelvételét. Amennyiben Ön korábban úgy döntött, hogy a fizetési moratórium előtt folyósított kölcsönei esetén mégis az eredeti törlesztési rendben fizeti adósságát, a nemfizetés lehetőségével a fizetési moratórium alatt bármikor élhet mindenfajta külön tájékoztatás nélkül. Ön ebben az esetben sem kerül fel a KHR szerinti negatív listára, így a megjelölt hátrányos következmények ekkor sem érintik.

A negatív KHR listára azon adósok kerülhetnek, akik a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló elmaradással rendelkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön még a moratórium ideje előtt esett késedelembe, de a késedelmes napok száma még nem érte el a 90 napot, korábbi késedelmei nem évülnek el. Amennyiben a fizetési moratórium alatt nem teljesíti törlesztéseit, nem kerül bejelentésre új mulasztásra vonatkozó információ, továbbra is a 2020. március 18-án éjfélig fennálló késedelem összege és napszáma marad érvényben a KHR-ben. Ezt azt jelenti, hogy az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozása a moratórium lejártáig nem fogja elérni a KHR-be kerülés feltételeit, mert a moratórium időtartama nem számít bele a 90 napos időtartamba. Természetesen a moratórium ideje alatt, azaz 2020. december 31-ig lehetősége van késedelme önkéntes rendezésére. Amennyiben a lejárt tartozás törlesztése időközben nem történik meg, a fizetési moratórium lejártát követően a 2020. március 18-án nyilvántartott összegtől és napok számától folytatódik az elmaradás számítása

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési moratórium időszaka ügyfeleink számára egy jogszabály által biztosított lehetőség, amelynek célja, hogy átmenetileg csökkentse ügyfeleink hiteltörlesztésből adódó terheit, ezáltal mérsékelje a koronavírus világjárvány okozta negatív hatásokat. A moratórium megszűnésével az általános szabályok lépnek életbe, a moratórium előtt fennálló késedelmes tartozások a fent meghatározottak szerint lejelentésre kerülnek a KHR-be, és így a rossz adós listára kerülés a későbbi hiteligénylés kimenetelére és feltételeire a jövőben negatív hatást gyakorolhat.

Amennyiben Ön már 2020. március 18-át megelőzően is a minimálbért meghaladó és legalább 90 napja fennálló tartozással rendelkezett, a fizetési moratórium ideje alatt is felkerülhet a KHR szerinti rossz adósok listájára. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium.

A Központi Hitelinformációs Rendszerről további információkat innen ér el: Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

További kérdése van?

 

Amennyiben szerződésével kapcsolatban kérdése van, érdeklődhet Személyi Bankáránál, vagy munkanapokon telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 411 8181-es telefonszámon.