Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában >>

Közlemény

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZRT. KÖZLEMÉNYE EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLALALÓ NYILATKOZAT A 2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 32/B. §-A SZERINTI ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
VÁLLALÁSÁRÓL >>

Nyilatkozat, kérelem és igazolás formanyomtatványok

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napján megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásával kapcsolatos nyilatkozat >>

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor >>

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez - Tájékoztató >>

Forintra történő átváltással és kamatmódosítás mellőzésével kapcsolatos nyilatkozat >>

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz >>

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez - Nyomtatvány >>

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban >>

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány >>

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez >>

Elszámolás teljes körű levezetése iránti kérelem >>

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez >>

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről a deviza alapú és deviza alapúnak nem minősülű deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában >>

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában >>

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták

Elérhetőség: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

151._Kérelem___helyes_elszámolás_megállapítása_tárgyában >>

152._Kérelem___panaszeljárás_lefolytatása_tárgyában >>

153._Kérelem___elszámolási_kötelezettség_fennállásának_megállapitása_tárgyában >>

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták >>

Elszámolás – fontos tudnivalók

MNB tájékoztató >>

Elszámolással kapcsolatos panaszeljárás - tájékoztató ügyfeleknek >>