" A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

Megvalósult EU-támogatott képzési program a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nél

 

Pályázó neve, címe:

Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1052 Budapest, Váci utca 19-21.

Adószám: 12217595-4-44

 

Projekt neve: A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2010.évi átfogó képzései

Projektazonosító: TÁMOP-2.3.3./B-09/4-2009-0005

Projekt időszak: 2010.02.01-2011.01.31.

 

2010. február 1. és 2011. január 31. között nagyszabású, az Európai Unió által támogatott, munkahely megőrzéssel kombinált képzési és bértámogatási program zajlott a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél (projektazonosító: TÁMOP-2.3.3/B-09/4-2009-0005).
A képzési projekt keretében számítástechnikai, bankszakmai, kommunikációs, vezetői, jogi, német és angol nyelvi programokon vettek részt a munkavállalók.

Az elnyert támogatás összege: 98.926.888 Ft.
A 61 képzésen a cég 159 munkavállalója vett részt, 140 munkatárs vizsgázott eredményesen, így összességében 416 egyéni képzés valósult meg. A támogatás révén közvetlenül megőrzött munkahelyek száma 159, a közvetve megőrzött munkahelyek száma 254.

A képzések lebonyolításában az alábbi képzőcégek szolgáltatásait vettük igénybe:

   - Controll Training Továbbképző Központ Kft.
   - Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
   - Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
   - Shetland U.K. Nyelviskola Oktató és Szolgáltató Kft.

A nyelvi képzések által kollégáink beszédkészsége, hallott szöveg értése, idegen nyelvi kommunikációja jelentős mértékben javult.

A Microsoft Office ismeretek képzésen kollégáink számítógép felhasználói ismeretei bővültek, amelyeket a mindennapi munkájukban hatékonyan tudnak alkalmazni.

A vállalkozóvá válásra felkészítő képzés (jogi alapismeretek modul) során munkavállalóink elsajátították a releváns jogi szabályozás alapismereteit (követeléskezelés, hitelek, egyéb pénzügyi termékekre vonatkozó jogi szabályozás), képesek eligazodni a vonatkozó jogszabályi környezetben.

Az asszertív kommunikációs képzés elvégzését követően a résztvevők magabiztosabbá váltak, képesek a manipulatív helyzetek kezelésére és az érdekérvényesítésre.

A vezetői készségfejlesztés képzések (Prezentáció; Értekezletvezetés/workshop/facilitás; Tevékenységszervezés a vezetésben; Szociális kompetenciák a vezetésben; Együttműködés és hatékonysága vezetői munkában; Partnerorientált kommunikációs vezetői munkában) elvégzése után bővült a résztvevők vezetői szakismerete, erősödött önismeretük, az önszervezésre való képességük. Megismerték a kreativitás szerepét a vezetői csapatépítő munkában, és ismereteket szereztek az együttműködés megfelelő beállításának lehetőségeiről a csoportban. A résztvevők szervezetirányítási készségeikben növekedtek.

A Posztgraduális bankdiploma Program képzéseinek keretében (Bankszakmai ismeretek/Bankmérleg elemzés- Bankmenedzsment program; Kockázatok, kockázatmérés, kockázatkezelés; Ügyfélkockázat elemzés, Felsőfokú bankszakmai program) a résztvevők pénzügyi és bankszámlával kapcsolatos tárgyalóképessége javult, képessé váltak a makro statisztikai mutatók, gazdaságpolitikával kapcsolatos hírek, események értelmezésére, rövid, átfogó elemzésére. A képzés elvégzése után munkavállalóink képesek az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására, döntések kockázatának felmérésére.

A projekt keretében az alábbi képzések valósulnak meg:

Képzés megnevezése
órában
Word kezdő
5
24
Word 2003 tippek, trükkök, praktikák
6
16
MS Excel alapok
14
16
MS Excel középhaladó
18
24
MS Excel professzionális
16
24
MS Excel programozás
11
32
MS Access felhasználói
15
32
MS Access alkalmazásfejlesztés
7
40
MS PowerPoint
17
16
Jogi alapismeretek
50
24
Bankszakmai ismeretek / Bankmérleg elemzés
41
40
Kockázatok, kockázatmérés, kockázatkezelés
3
24
Ügyfélkockázat elemzése
3
40
Felsőfokú Bankszakmai Program
3
110
Prezentáció
27
16
Asszertív kommunikáció
74
16
Értekezletvezetés, workshop, facilitálás
10
16
Tevékenységszervezés a vezetésben
17
16
Szociális kompetenciák a vezetésben I.
4
32
Együttműködés és hatékonyság a vezetői munkában
22
16
Partnerorientált kommunikáció a vezetői munkában
7
16
120 órás angol program kezdők számára
(angol KER A1 - minimum szint)
14
120
120 órás angol program alapszint
(angol KER A2 - alapszint)
10
120
120 órás felkészítő program általános alapfokú angol nyelvvizsgára
(angol KER B1 - küszöbszint)
10
120
120 órás felkészítő program általános középfokú angol nyelvvizsgára
(angol KER B2 - középszint)
18
120
120 órás angol program haladók számára
(angol KER C1 - haladó szint)
13
120
120 órás német program kezdők számára
(német KER A1 - minimum szint)
11
120
120 órás felkészítő program általános alapfokú német nyelvvizsgára
(német KER B1 - küszöbszint)
5
120
120 órás felkészítő program általános középfokú német nyelvvizsgára
(német KER B2 - középszint)
9
120
120 órás felkészítő program általános felsőfokú német nyelvvizsgára
(német KER C1 - haladószint)
12
120

Közreműködő szervezet ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., www.esza.hu.

Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu.

 

Megvalósult EU-támogatott képzési program a Fundamenta Lakáskassza Kft.-nél

 

Pályázó neve, címe:

Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

1052 Budapest, Váci utca 19-21.

Adószám: 12402502-4-41

 

Projekt neve: Fundamenta-Lakáskassza Kft. 2010-2011. évi képzései

Projektazonosító: TÁMOP-2.3.3/A-09/2-2009-0365

Projekt időszak: 2010.03.01-2011.02.28.

 

Elnyert támogatás összege: 7.807.422 Ft
A megszerzett képzettségek száma összesen: 75 db

A képzések lebonyolításában az alábbi képzőcégek szolgáltatásait vettük igénybe:

   - CONTROLLTraining Továbbképző Központ Kft. (AL-0082)
   - Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. (AL-0036)
   - Shetland U.K Nyelviskola Oktató és Szolgáltató Kft. (AL-0589)

A nyelvi képzések által kollégáink beszédkészsége, hallott szöveg értése, idegen nyelvi kommunikációja jelentős mértékben javult.

A Microsoft Office ismeretek képzésen számítógép felhasználói ismeretei bővültek kollégáinknak, amely ismeretek a mindennapi munkájukban hatékonyan tudnak majd alkalmazni.

A kommunikációs képzés (asszertív kommunikáció) elvégzését követően a résztvevők magabiztosabbá váltak. Képesek a manipulatív helyzetek kezelésére és az érdekérvényesítésre.

A vezetői készségfejlesztés képzések (Prezentáció; Értekezletvezetés, workshop, facilitás; Tevékenységszervezés a vezetésben; Szociális kompetenciák a vezetésben; Együttműködés és hatékonysága vezetői munkában; Partnerorientált kommunikáció s vezetői munkában) elvégzése után bővült a résztvevők vezetői szakismerete, erősödött önismeretük, az önszervezésre való képességük. Megismerték a kreativitás szerepét a vezetői csapatépítő munkában és ismereteket szereztek az együttműködés megfelelő beállításának lehetőségeiről a csoportban. A résztvevők szervezetirányítási készségeikben növekedtek.


Projekt leírás: a projekt keretében az alábbi képzések valósulnak meg:
 

Képzés megnevezése
órában
Word 2003 tippek, trükkök, praktikák
6
16
MS Excel alapok
3
16
MS Excel középhaladó
9
24
MS Excel professzionális
2
24
MS Access felhasználói
3
32
MS PowerPoint
3
16
Prezentáció
9
16
Asszertív kommunikáció
7
16
Értekezletvezetés, workshop, facilitálás
1
16
Tevékenységszervezés a vezetésben
9
16
Szociális kompetenciák a vezetésben I.
3
32
Együttműködés és hatékonyság a vezetői munkában
9
16
Partnerorientált kommunikáció a vezetői munkában
1
16
120 órás angol program kezdők számára
(angol KER A1 - minimum szint)
1
120
120 órás angol program alapszint
(angol KER A2 - alapszint)
2
120
120 órás felkészítő program általános középfokú angol nyelvvizsgára
(angol KER B2 - középszint)
5
120
120 órás német program kezdők számára
(német KER A1 - minimum szint)
1
120
120 órás felkészítő program általános alapfokú német nyelvvizsgára
(német KER B1 - küszöbszint)
3
120
120 órás felkészítő program általános felsőfokú német nyelvvizsgára
(német KER C1 - haladószint)
1
120

Közreműködő szervezet ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., www.esza.hu.

Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu.

Egészségre nevelés és szemléletformálás a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nél

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül, 2010. augusztus 2-án az Európai Unió által támogatott Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok (TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2009-0136) indultak, és 2011. április 30-án sikerrel zárultak a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél.

A pályázaton elnyert támogatás összege: 7.402.972 Ft.
A Társaság az egészségterv és egészségprogramok szakmai megvalósításában a Personal Best Kft.-től kapott támogatást.

A programelemek elsődleges célja a munkavállalók fizikai, szellemi állapotának és szociális környezetének javítása, fejlesztése volt. Az elkerülhető megbetegedések megelőzése egészségfejlesztési programok formájában valósult meg úgy, hogy a munkavállalók aktívan részt vettek a programsorozaton.

A Fundamenta-Lakáskassza hosszú távú céljai között szerepel a munkavállalók egészségmegőrzésének elősegítése, az egészséges életmód elterjesztése, a munkavállalók motivációjának és teljesítőképességének növelése, a tudatformálás, a szemléletváltás, a felelős gondolkodás kialakítása.

Az Életmód program 8 hónapon keresztül tartott. Ez idő alatt egészségesebbé vált a munkahelyi környezet, valamint a megszerzett tudás hozzásegítette a munkatársakat ahhoz, hogy aktívan részt vállaljanak saját egészségük megőrzésében. A programon elsajátított ismeretek beépültek munkatársaink mindennapjaiba.


Megvalósult programelemek:
1. A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programsorozat
2. Egészséges táplálkozás és energiaegyensúly megtartása és visszaállítása programsorozat
3. Dohányzást megelőző programsorozat


A
Rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programsorozat kezdetén a helyzetfeltárás és elemzés alapján megállapításra került, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. munkavállalói számára fontos az irodai, ülő munkavégzés okozta egészségügyi problémák megelőzése.
A programsorozat ideje alatt a munkavállalók fittebbnek, mozgékonyabbnak és kevésbé stresszesnek érezték magukat. Önértékelésünk és közérzetünk javult, tudatosodott bennük, hogy rendszeres testmozgással betegségeket lehet megelőzni, valamint az, hogy a szervezet ellenállóképessége mozgás hatására erősödik, ezáltal ellenállóbb a mindennapi terhelésekkel szemben.
A projekt időtartama alatt a munkavállalók információkat, ismereteket kaptak, amely szemléletük és készségeik bővítését szolgálják. A résztvevők felismerték, hogy az egészséges életmód milyen fontos része a rendszeres mozgás. A megismert és megtanult irodai torna, szemtorna alkalmazása segíteni fogja az ülő-, monitor előtti munka káros hatásainak kivédését.
Rendszeres, közös gyakorlatok elvégzésére ”mozgásfelelősöket” jelölnek ki maguk közül a résztvevők. Az elsajátított gyakorlatokat így mindennapi életükben – közösen és egyénileg is – alkalmazni tudják.


Az
Egészséges táplálkozás és energiaegyensúly megtartása és visszaállítása programsorozat indulásakor helyzetfeltárás és elemzés alapján megállapításra került, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. munkavállalói számára kiemelten fontos az egészséges táplálkozás.
A folyamatos, előre ütemezett programsorozat alatt a munkavállalók dietetikus szakember segítségével hasznos és praktikus technikákat sajátítottak el. Közérzetük javult, magabiztosabbak lettek és tudatosodott bennük, hogy egészségtudatos gondolkodással és főzéssel betegségeket (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, daganatos megbetegedés, stb.) lehet megelőzni.
A programsorozaton egyszerű és könnyen elkészíthető recepteket ismerhettek meg, amelyek a Fundamenta intranetes portálján is megtalálhatóak.
A projekt időtartama alatt a munkavállalók információkat, ismereteket kaptak, amelyek hozzásegítették őket ahhoz, hogy az egészséggel kapcsolatos ismereteik szélesebb spektrumra kerüljenek.
A résztvevők közül sokan a programsorozat előtt kedvezőtlen és helytelen táplálkozási szokásokkal rendelkeztek, amely a stresszes életmóddal szoros összefüggésben áll. Egyéni- és csoportos konzultációkkal, szakértői segítséggel és támogatással a program végére ezek a szokások jelentős mértékben megváltoztak. Táplálkozási tanácsadás keretében az ülő munkavégzéshez szükséges energiabeviteli szintekről is információkat kaptak.


A
Dohányzást megelőző programsorozat kezdetén helyzetfeltárás és elemzés alapján megállapításra került, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. sikeres működéséhez elengedhetetlen az értékként kezelt humán tőke, amely kizárólag egészséges életvitellel támogatható.


A programsorozat alatt a munkavállalók olyan támogatást kaptak a szakemberektől, amely a dohányzás leszokásának kezdeti nehézségein segítette át őket. A leszokáshoz egyéni döntés és erős akarat szükséges, amely minden résztvevőre jellemző volt. Az esetleges elbizonytalanodásban a csoportkohézió jelentős mértékben segített, így közösen könnyebben meg tudott valósulni a program. Szemléltetésre kerültek a dohányzás egészségkárosító hatásai, mint pl. a légzőszervi megbetegedések, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek stb. hosszú távú következményei.

A programsorozat megtanította a résztvevőket arra, hogy önfegyelemmel, rossz szokásaik megváltoztatásával, készségeik fejlesztésével, a mindennapi stresszel meg tudjanak küzdeni.
A dohányzás mellőzésével a testi és lelki egészségüket pozitívan befolyásolják.
A programsorozat végére a munkatársak légzése könnyebbé vált, szellemi és fizikai teljesítményük fokozódott, csökkent megbetegedéseik száma, illetve megszabadultak a kellemetlen dohányfüsttől. Tudatosodott bennük, hogy egészségükért első sorban saját maguk tehetnek, amelyhez az egyik legjelentősebb lépést, a dohányzás mellőzését már meg is tették.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a program üzeneteként fontos tartja az egészségtudatos magatartást, amely hosszú távon mind az egyén, mind pedig a vállalat sikeres működését szolgálja.